Praktikpost #3

Tiden flyver, og jeg glemmer at logge mine aktiviteter.

Så siden sidst:

 • Oprettet og skal snart eksekvere Cykel-In Cinema. Lavet PR strategi, oprettet billetsalg samt fb gruppe + event
 • Fået lavet scrapbog færdig (kommer fredag), og genfornyet kærlighedsforhold til keynote fremfor docs.
 • Fundet rammer i meget mærkeligt format, til print af finale foto
 • Forhandlet med leverandører. Tog den dyreste. Hmm. (Men den bedste).
 • Haft evalueringssamtale:
  • Holdte møde ud fra en af Ole medbragt model, om formålsdrevet arbejde. Gode spørgsmål, og refleksioner. Skal huske at få den tilsendt. (Blev optaget, vedlæg som bilag).
  • Gensidig tilfredshed om arbejdsindsats/arbejdsområder. Nøgleord: Frihed, støtte, ansvar, kreativitet, plads, formålsrettethed, udvikling.
  • Forhandlet løn under speciale og udvidet stilling til konsulent område, dvs. at jeg fremover skal være involveret i det konsulent arbejde der ligger i at implementere CUA på kommende plejecentre/kommuner. Fedt! Kan bruge kompetencer om organisationskommunikation her. Forandringsprocesser –> kommunikation, roller. Procesfacilitering.
  • Snakket forventninger om speciale. Emne #1 Hvordan kan vi udvikle Loop til et community der giver værdi for interessenterne?
  • Glemte at spørge ind til en organisering af statusmøder på tværs i CUA.
 • Oprettet møde for at lave en forretningsmodel ud fra businessmodel generation canvas formål er:
  • Interessentanalyse
  • Hvad gør vi når vi bliver større?
  • Overblik. (Kan bruges til org.analyse).
 • Haft møde med praktikant fra IBM omkring organisationen. Fik optaget halvdelen. God snak om to primære udfordringer.
  • Skal vi oprette et sekretariat, eller organisere os anderledes. (Den ville hun arbejde med.)
  • Hvordan kan vi lave en form for guideline til kaptajner, hvad er deres roller/ansvarsområder. Hvordan kan vi skabe inspirerende materiale der ikke bliver for påbuds agtig.
  • Herunder interessant samtale om hvad frivillighed betyder ifht kultur. Ville CUA kunne fungere i alle lande?
  • Tanker omkring image ifht bevaring af kerneværdier trods vækst. Ansvaret er delt ud på mange i vores model. Hvad betyder det for vores image af brugerne. Kan man kvalitetssikre? Er det nødvendigt?
  • Har flere noter i notesbog. Skal renskrives til rapport.

Hmm.. Ja, så er det ellers ved at nærme sig med at lave overvejelser om hvordan rapporten skal angribes. Hvilke teorier skal bruges. Har fået noget Mary Jo Hatch der skal læses. Haft ét vejledermøde omkring formalia i rapport. Husk at arbejde udfra PBL og at være reflekterende!

 

 Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s